Vår verksamhet

Distriktets tävlingar

DM & Västra Kid Cup

Vi på Västra Karateförbundet har som målsättning att årligen bla arrangera karate DM. DM är den näst viktigaste tävlingen i Sverige efter SM.
DM är för utövare som är över 14 år.

Vi har även som årlig målsättning att arrangera  Västra Kid Cup. Tävlingen är för barn mellan 7–13 år och är Västra distriktets egna barntävling för utveckling och uppmuntran av tävlingsverksamheten inom distriktet.

Båda tävlingar arrangeras i regi av VKF med hjälp av lokala arrangörer.

Program för registrering och genomförande av Västras tävlingar är Sportdata.

Distriktsläger

VKF anordnar avgiftsfria och stiloberoende distriktsläger i kata i kumite. Lägren hålls två gånger per termin i varje gren. Distriktslägrens syfte att främja och sprida kunskap om tävlingskarate i distriktet.

Distriktsläger brukar rotera i distriktets olika klubbar.  Våra distriktscoacher är erfarna och har varit framgångsrika tävlande med god insikt och kunskap i tävlingskarate.
Under distriktslägren brukar vi bjuda in distriktets domare för matchträning.

Vem kan delta?

Samtliga klubbar anslutna till VKF får skicka utövare som har för avsikt att utvecklas i tävlingskarate och ta plats i distriktslag och på sikt i det svenska karatelandslaget. 

Målgrupp 1: Kadetter, juniorer & seniorer
Målgrupp 2: Barn 9–13 år

Klubbcoacher & föräldrar är välkomna att titta på träningen.

Anmälan till distriktsläger görs på Västras hemsida på menyn ANMÄLAN TILL DISTRIKTSLÄGER som finns under fliken KONTAKT.

Från 2020 finns inte inbjudan till distriktsträning i pdf form. De finns i nyheter på Västras hemsida.

Distriktskonferens

Genom att arrangera distriktskonferens har vi som mål att skapa en sund plattform/forum för distriktets klubbar att träffa andra klubbledare och förbundsansvariga för att diskutera hur distriktet ska utvecklas, berätta vad man förväntar sig av förbundet, ge sin syn på vad man behöver för sin utveckling som klubb, ställa frågor, utbyta åsikter mm.

Förbundet vill på så sätt skapa en direkt kanal till klubbar för att få input om läget i distriktet och klubbars önskemål samtidigt som vi berättar om förbundets arbete, mål och visioner.

Kurser & utbildningar

Vårt mål är att:

  • Vid behov anordna regelseminarier, domarkurser och distriktsdomarkurser för domare, coacher och klubbledare
  • Genom fortbildning behålla/stärka den befintliga domarkompetensen
  • Vid behov anordna föreläsningar kring kost, hälsa och träning.
  • Verka för arrangemang av stilmixläger i kata
  • Anordna föreläsningar och seminarier kring historia, Kobudo och traditionell karate

Syftet är bla att hålla våra medlemmar uppdaterade om de senaste nyheter och ändringar i regelverken inom tävlingskarate.

Vår webbsida använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs vår integritetspolicy här.